Zvērināta Advokāta Jāņa Avotiņa Birojs

Par mums

Mūsu Advokātu Birojs tika nodibināts Rīgā, 2003 gadā. Birojs piedāvā klientiem plašu pakalpojumu spektru.

Birojs sadarbojas ar speciālistiem, kuri veiksmīgi praktizē dažādās tiesību nozarēs, kas nodrošina sniegto pakalpojumu augstu kvalitāti. Kvalitatīvu pakalpojumu var sniegt tikai speciālisti, kas pārzina savu darbības sfēru pilnībā.

Birojs savus pakalpojumu piedāvā ne tikai Latvijas rezidentiem, bet arī ārvalstu klientiem. Tas ir iespējams, pateicoties ilgstošiem kontaktiem, kas ir izveidojušies Birojam ar advokātiem Igaunijā, Lietuvā, Krievijā un Ukrainā.

Birojs ir specializējies arī biznesa klientu (juridisko personu) juridiskajā apkalpošanā, proti, mūsu speciālisti pēc klienta pieprasījuma sniedz juridiskos pakalpojumus, slēdzot juridiskās apkalpošanas līgumus ar komersantiem.

Biroja pakalpojumi kriminālprocesā ir saistīti ar aizstāvību pirmstiesas procesā un tiesā.

Mērķis

Mēs neprasām Klientam nākt pie mums ar savu risinājumu! Klienta uzdevums ir izteikt savu vēlamo rezultātu, bet Biroja uzdevums ir to panākt piemērojot tiesību normas un savas praktiskās zināšanas.

Ekspertīze

Lai piedāvātu Klientam visoptimālāko risinājumu ir jāveic pilnīga un vispusīga iepazīšanās ar lietas materiāliem, iespējamo risinājumu un risku izvērtēšana, kas tiek veikts ievērojot Klienta intereses.

Komplekss risinājums

Mēs nodrošinām saviem Klientiem kompleksu juridisko pakalpojumu sniegšanu. Tas nozīmē, ka Klienta lieta tiek risināta interaktīvā režīmā, informējot Klientu par visām darbībām, kas ļauj Klientam pašam sekot līdzi lietas gaitai un nepieciešamības gadījumā operatīvi un adekvāti reaģēt un situācijas pavērsieniem.

Kvalitāte

Biroja speciālisti un sadarbības partneri ir praktizējoši juristi speciālisti ar vairāk kā desmit gadu pieredzi, kas savā darbā apvieno gan iegūtās akadēmiskās zināšanas, gan praktiskās iemaņas, kurās var iegūt tikai ilgstoši praktizējot savā darbības sfērā.

Punktualitāte

Jebkuri darbi, kas tiek veikti Klienta uzdevumā, tiek iepriekš saskaņoti ar Klientu vai viņa pilnvarotu pārstāvi, Klienta regulāra informēšana par viņa lietas gaitu, veicamais uzdevums tiek izpildīts stingri noteiktā darba grafika robežās, kas tiek saskaņots ar Klientu, korekta attieksme pret Klientu.

Konfidencialitāte

Savā darbībā Birojs stingri ievēro Advokāta ētikas un konfidencialitātes normas, kas garantē Jūsu informācijas neizpaušanu trešajām personām, jo šo informāciju aizsargā Latvijas Republikas likums "Par advokatūru".

Mūsu pieeja darbam

Mēs pievienojamies savu kolēģu teiktajam, ka katrā pat šķietami visbezcerīgākajā lietā ir jāmeklē nevis tas ko Jums vēlas parādīt, bet gan tas, ko no Jums vēlas noslēpt un šajā gadījumā panākumi neizpaliks.