Zvērināta Advokāta Jāņa Avotiņa Birojs

Pakalpojumi

Birojs nodrošina saviem Klientiem pilnu juridisko pakalpojumu klāstu. Mēs sniedzam Klientiem juridiskos pakalpojumus sekojošās lietās

Maksātnespējas process

 • Administrējam juridisko un fizisko personu maksātnespējas procesus
 • Pārstāvam kreditoru intereses maksātnespējas procesos
 • Sagatavojam un administrējam Tiesiskās Aizsardzības Procesus (TAP)
 • Sagatavojam nepieciešamos dokumentus maksātnespējas un TAP procesu ierosināšanai

Civillietas

 • Saistību tiesības
 • Lietu tiesības
 • Gaisa tiesības

Civilprocess

 • Pārstāvība civillietās visās tiesu instancēs
 • Šķīrējtiesas procesi

Finanšu tiesības

 • Investīcijas
 • Apdrošināšana

Komerctiesības

 • Komersantu reģistrācija, reorganizācija, likvidācija
 • Komersantu juridiskā apkalpošana

Kriminālprocess

 • Aizstāvība pirmstiesas un tiesas procesā

Administratīvais process

 • Klienta interešu pārstāvēšana Administratīvajās lietās, iestādēs un Administratīvajā tiesā