Zvērināta Advokāta Jāņa Avotiņa Birojs

Komanda

Mūsu Biroja pieeja pakalpojuma sniegšanai ir balstīta uz ideju par to, ka ir jābūt specializācijai konkrētās tiesību nozarēs. Lai to nodrošinātu ir vairāki veidi. Var izveidot lielu biroju, kurā akumulēt katras tiesību nozares speciālistus. Šajā gadījumā pakalpojums tiek nevajadzīgi sadārdzināts, par ko maksā Klients, jo ir lielas administrēšanas izmaksas, bez tam nav iespējams vienlaicīgi nodrošināt speciālistus ar pietiekamu darbu apjomu.

Mēs esam izvēlējušies sadarbību starp speciālistiem, pēc katras konkrētās lietas principa, piesaistot ārpakalpojumus no citiem juristiem, finansistiem konkrētas lietas ietvaros. Šāda pieeja ir izdevīga Klientam, kurš zina izmaksas un zina par ko maksā.

Tādēļ mūsu gala pakalpojuma kvalitāte ir augsta, savukārt izmaksas ir prognozējamas un nav nepamatoti sadārdzinātas.